Hidrocentrala ili hidro centrala?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: hidrocentrala ili hidro centrala? Imenica označava električnu centralu koja pretvara vodenu energiju u električnu. Prefiskoid hidro- označava da se što odnosi na vodu ili je povezano s vodom, a pravilno se piše sastavljeno. Pravilno je pisati: hidrocentrala, kao i hidroarheologija, hidroavijacija i dr.

LEAVE A COMMENT