Kako se piše pravilno na hrvatski?

Idem kod liječnika ili idem (k) liječniku?

Kako je pravilno pisati: idem kod liječnika ili idem (k) liječniku?

Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše fraza koja se sastoji od glagola u prvom licu prezenta, prijedloga k ili kod i imenice muškog roda liječnik u genitivu ili dativu – idem k liječniku ili idem kod liječnika.

Dakle, postavlja se pitanje koji je prijedlog pravilno koristiti – k ili kod. Prijedlog kod dolazi s genitivom (kod bake, kod majke, kod kuće…), a prijedlog k dolazi s dativom (k baki, k majci, ka kući…).

U hrvatskom jeziku prijedlog kod dolazi s imenicom u genitivu. Označava boravak u nečijoj blizini, npr. Jučer sam boravio kod bake. Nije ga dobro upotrebljavati za označavanje smjera kretanja. U tom se značenju koristi prijedlog k i dativ (Idem k liječniku) ili samo dativ (Idem liječniku). Navest ćemo neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Idem k liječniku čim završim s poslom.
  • Otišla je k liječniku kako bi provjerila što je s njezinim zdravstvenim stanjem.
  • Išli smo liječniku kako bismo saznali dugoočekivanu dijagnozu.
  • Odveli smo Marka k liječniku jer već tri dana ima povišenu temperaturu.
  • Možeš li odvesti moju baku liječniku sutra popodne?
  • Mislili smo otići liječniku, ali nije bilo ambulante u blizini.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše fraza idem k liječniku, odnosno ići k liječniku. Pravilno je i ideš k liječniku, idemo k liječniku, idete k liječniku, idu k liječniku…