Kako se piše pravilno na hrvatski?

Isključiti ili iskljućiti?

Kako je pravilno pisati: isključiti ili iskljućiti?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači udaljiti iz postave, članstva, oduzeti pravo, prekinuti upotrebu i drugo. Tvori se od prefiksa is- (iz) i imenice ključ te je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati isključiti, isključim, isključiš…

Primjeri:

  • Bojali smo se da će nam isključiti struju pa se nećemo moći ni grijati.
  • Isključio je mogućnost preseljenja u drugu državu zbog osobnih razloga.
  • Jesi li isključila sve uređaje iz struje?
  • Internet je isključen.
  • Isključili smo sve opcije koje bi tražile izlazak iz kuće.
  • Možeš li isključiti grijanje? Ovdje je postalo previše toplo.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol isključiti, isključio, isključila, isključim, isključimo… Glagolska imenica pravilno se piše isključenje, glagolski pridjev trpni isključen, isključena, isključeno…