Ističe ili istiće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ističe ili istiće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine prezenta glagola isticati koji znači izdvojiti nešto. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ističe, ističem, ističeš…

LEAVE A COMMENT