Kako se piše pravilno na hrvatski?

Izliječen ili izlijećen?

Kako je pravilno pisati: izlijećen ili izliječen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola izliječiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izliječen, izliječena, izliječeno…