Kako se piše pravilno na hrvatski?

Izliječen ili izlječen?

Kako je pravilno pisati: izlječen ili izliječen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola izliječiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izliječen, izliječena, izliječeno…