Kako se piše pravilno na hrvatski?

Janjičarski ili janjićarski?

Kako je pravilno pisati: janjičarski ili janjićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na janjičare ili na način janjičara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati janjičarski, janjičarskog, janjičarskom, janjičarske…