Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kabel, kabl, kabal ili kabao?

Kako je pravilno pisati: kabel, kabl, kabal ili kabao?

Od svih navedenih varijanti, u hrvatskom standardnom jeziku ispravno je koristiti dvije, no nemaju isto značenje.

Riječ kabel dolazi od njemačke riječi Kabel, a znači ‘izolirani električni vodič’. U deklinaciji događa se promjena nepostojano e: kabla, kablom, kablu, kablovi, kablovima…

Imenica kabao dolazi od praslavenskog kъbьlъ i označava posudu za vodu. U deklinaciji glasi jednako kao i imenica kabel (kabla, kablu, kablom, kablovi…). Dakle, ispravno je i kabao i kabel, no u različitom značenju!

Primjeri:

 • kabel
  Djelatnici HEP-a razvlačili su kablove našom ulicom.
  Ne diraj taj kabel, udarit će te struja!
  Vjerojatno je negdje oštećen kabel pa zbog toga dolazi do problema.
 • kabao
  Donesi mi taj kabao vode iz dvorišta.
  Voda se prelijevala iz prepunog kabla.
  Sam je nosio dva puna kabla vode.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se pišu imenice kabao i kabel. Kabel je izolirani električni vodič, a kabao posuda s vodom.