Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vodič ili vodić?

Kako je pravilno pisati: vodič ili vodić?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o tvorbi od glagola voditi i neplodnom sufiksu -ič. Pravilno je pisati: vodič, vodiča, vodiču, vodičem, vodičima, vodički, poluvodič. Ista je tvorba kod imenica gonič i ribič.

Primjeri:

  • Moj bivši muž bio je turistički vodič.
  • Nisam više niti očekivala od jednog običnog vodiča.
  • Znao je sve o fizici i najviše je volio pričati o vodičima.
  • Kad odrastem želim govoriti mnogo jezika i biti turistički vodič.
  • S našim vodičem nasmijali smo se mnogo puta.
  • Vodič je bio izvrstan, sve nam je pokazao i ispričao zanimljive priče.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda vodič, vodiča, vodičem, vodiču, vodiči, vodičima…