Kočijaš ili koćijaš?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: koćijaš ili kočijaš? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na kočijaše. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kočijaški, kočijaškog, kočijaškom…

LEAVE A COMMENT