Kočijaški ili koćijaški?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: koćijaški ili kočijaški? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onoga koji tjera konje u zaprezi. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kočijaš, kočijaša, kočijašu…

LEAVE A COMMENT