Količina ili kolićina?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kolićina ili količina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava mnoštvo, svojstvo veličine ili kvantiteta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količina, količine, količini…

LEAVE A COMMENT