Kako se piše pravilno na hrvatski?

Količina ili kolićina?

Kako je pravilno pisati: količina ili kolićina?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava mnoštvo, svojstvo veličine ili kvantiteta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količina, količine, količini…

Primjeri:

  • Kupili su brašna, ulja i šećera u količinama koje bi im mogle trajati jedno desetljeće.
  • Koju količinu mesa moram spremiti po osobi?
  • Nisu znali količinu oborina koja mjesečno padne u njihovom gradu
  • Koju količinu riže trebam staviti za rižoto za petnaest osoba?
  • Zbog male količine oborina ove godine usjevi su patili zbog velike suše.
  • Koju količinu mesa moram kupiti za večeru za dvadesetak odraslih i petero djece?

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda količina, količine, količini, količinom, količinama… Pridjev se pravilno piše količinski, količinska, količinskih, količinsko, količinskima, količinskog…