Kratkoročnost ili kratkoroćnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kratkoroćnost ili kratkoročnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je kratkoročno. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kratkoročnost, kratkoročnosti, kratkoročnostima…

LEAVE A COMMENT