Kroničnost ili kronićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kronićnost ili kroničnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje nečega što je kronično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kroničnost, kroničnosti, kroničnostima…

LEAVE A COMMENT