Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kutem ili kutom?

Kako je pravilno pisati: kutem ili kutom?

Ovdje je riječ o pravilnom obliku pisanja instrumentala jednine imenice muškog roda kut.

Kod nekih imenica koje završavaju na palatal instrumental jednine završava na -em. Neki od primjera su sljedeći: mulj – muljem, paž – pažem, mladić – mladićem i dr.
Budući da imenica kut ne završava na palatal (lj, nj, j, č, ć, dž, đ, š, ž) instrumental jednine glasi kutom, a ne kutem.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Moraš saviti noge pod kutom od devedeset stupnjeva.
Mora bit pod pravim kutom, odnosno devedeset stupnjeva.
Autosjedalica poznata po nazivu jaje mora biti namještena pod kutom od 45 stupnjeva.

Puna deklinacija imenice kut u jednini glasi: kut, kuta, kutu, kut, kute, kutu, kutom. U množini glasi: kutovi, kutova, kutovima, kutove, kutovi, kutovima, kutovima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše instrumental jednine imenice kut – kutom.