Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kutem ili kutom?

Kako je pravilno pisati: kutem ili kutom?

Ovdje je riječ o pravilnom obliku pisanja instrumentala jednine imenice muškog roda kut.

Imenica dolazi od staroslavenskog i praslavenskog oblika kǫtъ. U matematici označava dio ravnine omeđen dvjema zrakama sa zajedničkom početnom točkom. Ova imenica muškog roda česta je u sintagmama poput:

  • mrtvi kut
  • ispruženi kut
  • pravi kut

U ovom primjeru radi se o dvojbi kako se pravilno piše instrumental jednine imenice kut. Kod nekih imenica koje završavaju na palatal instrumental jednine završava na -em. Neki od primjera su sljedeći: mulj – muljem, paž – pažem, mladić – mladićem i dr.
Budući da imenica kut ne završava na palatal (lj, nj, j, č, ć, dž, đ, š, ž) instrumental jednine glasi kutom, a ne kutem.

Primjeri:

  • Moraš saviti noge pod kutom od devedeset stupnjeva.
  • Mora biti pod pravim kutom, odnosno devedeset stupnjeva.
  • Autosjedalica poznata po nazivu jaje mora biti namještena pod kutom od 45 stupnjeva.
  • Sjedila je tako da je savila noge pod kutom od devedeset stupnjeva i tvrdila da je to jedini ispravan položaj sjedenja.

Puna deklinacija imenice kut u jednini glasi: kut, kuta, kutu, kut, kute, kutu, kutom. U množini glasi: kutovi, kutova, kutovima, kutove, kutovi, kutovima, kutovima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše instrumental jednine imenice kut – kutom.