Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lijepuškast ili ljepuškast?

Kako je pravilno pisati: ljepuškast ili lijepuškast? Pridjev nastaje od pridjeva lijep koji pak dolazi od praslavenskog i staroslavenskog lěpъ. Dok je odraz jata u pridjevu lijep naglašen dugosilaznim naglaskom, u pridjevu ljepuškast naglasak je kratkosilazni (izgovara se brzo). Zato je pravilno pisati: ljepuškast, ljepuškasti, ljepuškaste… Isto tako ispravno je: ljepota, ljepotica, ljepušan, ljepotan,…