Kako se piše pravilno na hrvatski?

Maski, masaka ili maska?

Kako je pravilno pisati: maski, masaka ili maska? Ovdje je riječ o tome koji je pravilan oblik genitiva množine imenice maska. U govoru se mogu čuti sve tri varijante: maski, masaka i maski. Neki jezikoslovci preporučuju uporabu oblika: masaka. Međutim, dopuštena su i ispravna sva tri oblika.