Kako se piše pravilno na hrvatski?

Matrijal ili materijal?

Kako je pravilno pisati: matrijal ili materijal?

Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi kako se pravilno piše imenica muškog roda materijal ili matrijal.

Kako bismo odredili točno i pravilno pisanje imenice moramo saznati podrijetlo riječi i vidjeti kako je sama riječ došla u hrvatski jezik.

U hrvatskom jeziku česte su dvojbe u pisanju riječi, no kada znamo podrijetlo nekih riječi – olakšavamo si učenje pravopisnih pravila. Ovdje je riječ o imenici koja je došla od latinske riječi materia. Stoga je u hrvatskom jeziku pravilno: materijal, materijalan, materijalizacija, materija, materijalist…

Primjeri:

  • Od kojeg je materijala napravljena za haljina?
  • Kupili smo previše materijala za gradnju kuće pa smo ostatak donirali.
  • Nije bilo dovoljno materijala za naše potrebe.
  • Što se tiče materijala, stavili smo naglasak na prirodne materijale, posebice lan.
  • Materijal je postao preskup.
  • Zbog nepredviđenih troškova za dodatni materijal moramo dignuti još jedan kredit.
  • Voljela je najviše pamuk od svih materijala.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda materijal, materijala, materijalu, materijalom, materijalima, materijali… Pridjev se pravilno piše materijalan, materijalna, materijalno, materijalnima, materijalnoj, materijalnog… Imenica koja označava osobu pravilno se piše materijalist.