Mehanički ili mehanićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: mehanički ili mehanićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na mehaniku ili na način mehanike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mehanički, mehaničkog, mehaničkom, mehaničke…

OSTAVITE KOMENTAR