Kako se piše pravilno na hrvatski?

Moč ili moć?

Kako je pravilno pisati: moć ili moč?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Imenica ženskog roda označava posjedovanje sposobnosti i snage za upravljanje (nad kime ili čime). Dolazi od praslavenske riječi motjь, a naglašena je dugosilaznim naglaskom (izgovara se dugo). U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati: moć, moći, moćima.

Primjeri:

  • Imao je svu moć na dvoru.
  • U Hrvatskoj se povećala kupovna moć.
  • O moći govore oni koji je nemaju, a oni koji je imaju kažu da ne postoji.
  • Takva moć i duga vladavina nije se vidjela stoljećima nakon njega.
  • S moćima koje mu je dao vilenjak mogao je poraziti sve svoje neprijatelje.
  • Nema moći koju sad nije posjedovao, a čarolija će nestati s prvim zrakama jutarnjeg sunca.
  • Baka je imala moć nad svojim unucima, a moć je bila uvjetovana time da je ona jedina mogla dobaviti kutiju s keksima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda moć, moći, moćima. Pridjev se pravilno piše moćan, moćna, moćno. Imenica muškog roda pravilno se piše moćnik.