Najjasniji ili najasniji?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: najjasniji ili najasniji? Ovdje je riječ o superlativu pridjeva jasan, jasna, jasno. U tvorbi superlativa sudjeluju oblik naj i komparativ pridjeva. Kada se dva glasa j nađu jedan pored drugog nijedan glas se ne gubi. Pravilno je pisati najjasniji, najjasnija, najjasnijem, najjasnijih…

LEAVE A COMMENT