Navijački ili navijaćki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: navijački ili navijaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na navijače ili na način navijača. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati navijački, navijačkog, navijačkom, navijačke…

LEAVE A COMMENT