Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nočni ili noćni?

Kako je pravilno pisati: nočni ili noćni?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na noć, što biva noću ili pripada noći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenskog notjь. Pravilno je pisati noćni, noćnog, noćnom, noćnih…

Primjeri:

  • Morao je raditi noćne smjene cijeli ovaj mjesec.
  • Zbog noćnih izlazaka nije imao vremena za učenje i to mu se odrazilo na fakultetskom uspjehu.
  • U noćnim satima grad bi postajao tih i lijep na sebi svojstven način.
  • Zbog noćnih mora nije htjela spavati sama.
  • Uvijek je u svojim stvarima držala noćnu i dnevnu kremu za lice.
  • Noćne smjene bile su iscrpljujuće za mladog studenta.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev od imenice noć – noćni, noćna, noćno, noćnih, noćnoj, noćnog, noćnima… Pravilno se piše i vremenski prilog noćas.