Novopečen ili novo pečen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novopečen ili novo pečen? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva pečen/pečena/pečeno. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novopečen, novopečena, novopečeno, novopečeni, novopečenim… Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: On je novopečeni otac, Ona je novopečena vozačica.

LEAVE A COMMENT