Novopronađen ili novo pronađen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novo pronađeni ili novopronađeni? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva pronađen/pronađena/pronađeno. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novopronađen, novopronađeno, novopronađene, novopronađeni, novopronađenih…

OSTAVITE KOMENTAR