Pronađen ili pronadžen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pronadžen ili pronađen? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola pronaći. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pronađen, pronađena, pronađeni…

LEAVE A COMMENT