Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odseliti ili otseliti?

Kako je pravilno pisati: odseliti ili otseliti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola seliti. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa s. Prema pravilima o jednačenju suglasnika po zvučnosti, trebala bi se provoditi glasovna promjena. No, dolazi do iznimke i ona se ne provodi. Stoga je ispravno pisati: odseliti, odselim, odseliš, odselivši, odseljenje, odselila, odselilo, odselio… U izgovoru se ipak ta promjena provodi te se izgovara: otseliti.

Primjeri:

  • Nakon toga poteza svoje majke odlučio se napokon iseliti iz roditeljskog doma.
  • Odselili su se u Njemačku još prošle godine.
  • Nakon što je dobio otkaz na poslu odlučio je odseliti u zapadnu Europu.
  • Morali su odseliti jer nisu imali dovoljno novca za život.
  • Odselili su u Švicarsku jer je tamo njezin muž pronašao odličan posao.
  • Dvoumili su se hoće li odseliti ili ne.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol nastao od prijedloga od i glagola seliti – odseliti. Odnosno, u tvorbi glagola ne provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.