Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ogorčavati ili ogorćavati?

Kako je pravilno pisati: ogorćavati ili ogorčavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači ispuniti nešto ogorčenjem ili postati ogorčen. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ogorčavati, ogorčujem, ogorčuješ, ogorčuje…