Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otključan ili odključan?

Kako je pravilno pisati: otključan ili odključan?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji označava nešto otvoreno ključem. U tvorbi ove imenice zvučni glas d nađe se ispred bezvučnog k. Zvučni glas d se obezvučuje i prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Pravilno je pisati otključan.

Primjeri:

  • Stan je ostao otključan iako je Mario tvrdio da ga je zaključao.
  • Ostavila je dnevnik otključan i majka ga je našla i pročitala.
  • Otključala je zgradu, ali nije imala ključ od stana.
  • Otključao je lokot njezinog tvrdog srca.
  • Možeš li otključati kuću kad se vratim.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev trpni otključan, otključana, otključano. Pravilno se piše i otključati, otključala, otključao, otključam, otključamo… Odnosno, u tvorbi glagola provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti (od + ključati > odključati > otključati).