Otpisan ili odpisan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: otpisan ili odpisan? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji znači nešto odgovoriti pismom, ne računati na nekoga. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa od- i glagola pisati. U tvorbi ovog glagola zvučni glas d nađe se ispred bezvučnog p. Zvučni glas d se obezvučuje i prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Pravilno je pisati otpisan, otpisana, otpisani…

OSTAVITE KOMENTAR