Kako se piše pravilno na hrvatski?

Označen ili oznaćen?

Kako je pravilno pisati: označen ili oznaćen?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što je obilježeno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati označen, označena, označeni, označene…

Primjeri:

  • Označena sam na nekim fotografijama noćnog kluba.
  • Riješite sve zadatke koji su označeni na 39. stranici.
  • Označeno je sve ono što je važno za naučiti.
  • Označena polja morate prepisati u vaše bilježnice.
  • Pročitajte sve što je označeno na kraju udžbenika.
  • Označena stranica jest ona koja me se najviše dojmila dok sam čitala knjigu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev trpni glagola označiti – označen, označena, označeno, označeni, označene, označena. Dakle, pravilno se piše u muškom rodu – označen.