Kako se piše pravilno na hrvatski?

Označiti ili oznaćiti?

Kako je pravilno pisati: označiti ili oznaćiti?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji značiti obilježiti nešto ili nekoga. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati označiti, označim, označiš, označi, označe…

Primjeri:

  • Nismo htjeli označiti Mariju na tim fotografijama. Označio sam stranice koje bih volio ponovno pročitati.
  • Označi proizvode koje želiš da ti kupim.
  • Možeš li označiti početak božićnih praznika na kalendaru?
  • Označila sam sve proizvode kojima ubrzo izlazi rok.
  • Jeste li označili stranice u radnoj bilježnici koje su za domaći rad?
  • Označi sve što smatraš važnim.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol označiti, označio, označila, označimo, označite, označe, označen, označena, označeni… Pravilno se piše i glagol označavati, označavao, označavala, označavamo…