Paničarski ili panićarski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: paničarski ili panićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na paničare ili na način paničara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati paničarski, paničarskog, paničarskom…

OSTAVITE KOMENTAR