Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pohvalit ću, pohvaliću ili pohvaliti ću?

Kako je pravilno pisati: pohvalit ću, pohvaliću, pohvaliti ću?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom. Tvori se od infinitiva i nenaglašenog oblika prezenta glagola htjeti. Infinitivi koji završavaju na -ti koriste se u krnjem obliku. Pravilno se piše: pohvalit ću, pohvalit ćeš, pohvalit ćemo, pohvalit ćete…

Primjeri:

  • Pohvalit ću te onda kad pohvalu i zaslužiš.
  • Pohvalit ću svakoga tko se bude lijepo i pristojno ponašao na satu.
  • Pohvalit ću Martu i Ivanu, one su najbolje napisale eseje iz engleskog.
  • Pohvalit ću samo neke od vas, one koji budu najbolji.
  • Pohvalit ću vašu spremnost za suradnju i izvanredni uspjeh u timskom radu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše futur prvi u prvom licu glagola pohvaliti – pohvalit ću. Cjelokupni futur prvi glasi: pohvalit ću, pohvalit ćeš, pohvalit će, pohvalit ćemo, pohvalit ćete, pohvalit će.