Poremećenost ili poremečenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: poremečenost ili poremećenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga koji je poremećen. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poremećenost, poremećenosti, poremećenošću…

LEAVE A COMMENT