Kako se piše pravilno na hrvatski?

Praznovjernost ili praznovijernost?

Kako je pravilno pisati: praznovjernost ili praznovijernost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je praznovjeran. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati praznovjernost, praznovjernosti, praznovjernostima…