Kako se piše pravilno na hrvatski?

Predhodni ili prethodni?

Kako je pravilno pisati: prethodni ili predhodni?

Ovdje je riječ o primjeru glasovne promjene jednačenje suglasnika po zvučnosti. Jednačenje po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se šumnici koji se razlikuju po svojstvu zvučnosti jednače tako da se prvi suglasnik zamjenjuje suglasnikom po zvučnosti jednakom drugom suglasniku.

Pridjev nastaje u tvorbi od prefiksa pred- i imenice hod odnosno hodni. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa h, prelazi u svoj bezvučni parnjak t. Konačni oblik glasi: prethodni, prethodna, prethodno, prethodnima, prethodnih, prethodnik…

Slični primjeri su:
pred + kutnjak > predkutnjak > pretkutnjak
pred + potopni > predpotopni > pretpotopni
pred + hoditi > predhoditi > prethoditi
pred + pristupni > predpristupni > pretpristupni
pred + klijetka > predklijetka > pretklijetka
pred + prijamni > predprijamni > pretprijamni
pred + prijava > predprijava > pretprijava

Primjeri:

  • Pogrešno: Viđen je u predhodnom sazivu Sabora. Ispravno: Viđen je u prethodnom sazivu Sabora.
  • Pogrešno: Predhodni mjesec bio je uspješniji. Ispravno: Prethodni mjesec bio je uspješniji.
  • Pogrešno: Njegov predhodnik imao je veću popularnost. Ispravno: Njegov prethodnik imao je veću popularnost..
  • Pogrešno: Pjesma je izašla u predhodnom broju časopisa. Ispravno: Pjesma je izašla u prethodnom broju časopisa.
  • Pogrešno: Zasjenio je svoje predhodnike. Ispravno: Zasjenio je svoje prethodnike.

U zaključku, pravilno se piše prethodni.