Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prićati ili pričati?

Kako je pravilno pisati: pričati ili prićati?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Riječ je o nesvršenom glagolu koji dolazi od praslavenskog pritъča te označava usmeno kazivanje ili opisivanje događaja ili razgovor. Pravilno je pisati pričati, pričam, pričaš, priča, pričamo, pričate…

Primjeri:

  • Sva je priča stala u trenutku kad se on pojavio u sobi.
  • Pričali su neke gluposti pa bolje da ih ništa nismo čuli.
  • O čemu pričate, smije li se znati?
  • Pričali su o mjesecu, zvijezdama i ljepoti prirode.
  • Koliko možete pričati, niste se ugasile već satima?!
  • Pričamo o ljubavi.
  • Baka mi je pričala o nekim događajima iz njezina djetinjstva.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol pričati, pričam, priča, pričaju, pričali, pričao, pričale, pričajući, pričat ćemo… Pravilno se piše i imenica priča. Pišu se ispravno i glagoli popričati, zapričati, ispričati…