Prijašnji ili priašnji?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prijašnji ili priašnji? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što je prije postojalo ili se dogodilo. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te se tvori od praslavenske riječi prъje. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijašnji, prijašnjeg, prijašnjem, prijašnjih…

OSTAVITE KOMENTAR