Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prijedložni ili prjedložni?

Kako je pravilno pisati: prijedložni ili prjedložni? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o pridjevu koji se tvori od prefiksa pred- i glagola ložiti te označava nešto što se odnosi na prijedlog. Pravilno je pisati prijedložni, prijedložnog, prijedložnom, prijedložnim…