Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pronaći ili pronači?

Kako je pravilno pisati: pronaći ili pronači?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o glagolu koji se tvori od prefiksa pro- i glagola naći. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te znači nešto stvoriti ili naći. Pravilno je pisati pronaći, pronađem, pronađeš, pronađu…

Primjeri:

  • Nisam mogla pronaći ključeve pa sam trčala na posao.
  • Možeš li pronaći moju torbu u svojoj sobi.
  • Morat ću pronaći vremena za vježbanje ako želim popraviti izgled.
  • Ja ću pronaći rješenje za sve tvoje probleme.
  • Majka je uvijek sve znala brzo pronaći, čak i moje stvari.
  • Pronaći ću sve izgubljene stvari, čim budem imala slobodan dan.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol pronaći.