Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prosviječenost ili prosvijećenost?

Kako je pravilno pisati: prosviječenost ili prosvijećenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je u stanju prosvijetljenosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvijećenost, prosvijećenosti, prosvijećenostima…