Prosvijećenost ili prosvjećenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prosvijećenost ili prosvjećenost? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je u stanju prosvijetljenosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvijećenost, prosvijećenosti, prosvijećenostima…

LEAVE A COMMENT