Prosvjetilački ili prosvijetilački?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prosvjetilački ili prosvijetilački? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na prosvjetioca ili na način prosvjetioca. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvjetilački, prosvjetilačkog, prosvjetilačkom…

LEAVE A COMMENT