Prosvjetilački ili prosvjetilaćki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prosvjetilački ili prosvjetilaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na prosvjetioca ili na način prosvjetioca. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvjetilački, prosvjetilačkog, prosvjetilačkom…

LEAVE A COMMENT