Kako se piše pravilno na hrvatski?

Proučena ili proućena?

Kako je pravilno pisati: proućena ili proučena? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola proučiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučena, proučeno, proučeni…