Rizični ili rizićni?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rizični ili rizićni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što je riskantno. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom te dolazi od talijanske riječi risco. Pravilno je pisati rizični, rizičnog, rizičnom, rizične…

LEAVE A COMMENT