Kako se piše pravilno na hrvatski?

Simboličnost ili simbolićnost?

Kako je pravilno pisati: simboličnost ili simbolićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je simbolično. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati simboličnost, simboličnosti, simboličnostima…