Skeptičnost ili skeptićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: skeptičnost ili skeptićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je skeptičan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptičnost, skeptičnosti, skeptičnostima…

LEAVE A COMMENT