Smjenila ili smijenila?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: smijenila ili smjenila? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola smijeniti koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše smijenila, smijenila, smijenio…

LEAVE A COMMENT